Eroon ongelmista -yksilövalmennus

Palvelun kuvaus

Ratkaisukeskeisen ajattelun oppimiseen, tavoitteiden ja innostuksen löytämiseen sekä valmennettavan omien muutostoiveiden toteuttamiseen. Valmennus soveltuu kaikille henkilöille vastuualueesta, organisaatiostaja toimialasta riippumatta.

Katso videoesittely

Toteutus

Palvelu toteutetaan yksilövalmennuksena ja räätälöidysti. Valmennus sisältää 2-5 henkilökohtaista, yleensä 1-3 tunnin tapaamista valmentajan kanssa.

Valmennus tapahtuu Ajatuslataamon toimitiloissa Imatralla tai tilaajan järjestämissä tiloissa. Palvelun hintaan vaikuttavat valmennustyön vaativuus ja kesto.

Valmennuksessa keskitytään ongelmista ratkaisuihin siirtymiseen. Valmennettava oppii ratkaisukeskeisiä ajattelu- ja toimintamalleja henkilökohtaisten keskustelujen sekä monipuolisten harjoitteiden avulla.

Aiheet

NYKYTILANTEEN KARTOITUS – MISSÄ OLEN NYT?

 • Oma luonne, persoona, asenne, uskomukset ja maailmankuva (itsetuntemus)
 • Ongelman ja stressitilan sekä niiden aiheuttajien selvittäminen
 • Tietoisuus ja vastuunotto omista ajatuksista, päätöksistä, käyttäytymisestä ja tuloksista

TAVOITTEIDEN MÄÄRITTELY – MITÄ HALUAN SAAVUTTAA?

 • Tulevaisuuteen suuntautuminen, vaikeuden muuttaminen tavoitteeksi
 • Henkilökohtaisten muutostoiveiden ja -tavoitteiden asettaminen
 • Muutoksen mahdollistavien kannustimien määrittely
 • Ratkaisukeskeisen ajattelun ja omien voimavarojen valjastaminen muutoksen tueksi

KEHITTYMINEN KOHTI TAVOITTEITA – MUUTOS

 • Haitallisista toimintatavoista luopuminen
 • Uusien, tavoitteita kohti vievien ajattelu- ja toimintamallien automatisoituminen
 • Kehittymisen seuraaminen ja tarvittavien korjausliikkeiden tekeminen
 • Positiivisen tavoitekierteen aikaansaaminen

Hyödyt

Valmennettava pääsee eroon elämää ja työtä haittaavista ongelmista ja stressitekijöistä. Tavoitteiden työstäminen ja selkeytyminen kannustavat ja antavat energiaa, jolloin kehittyminen asetettuja muutostavoitteita kohti voi alkaa.

VALMENNETTAVA ITSE

 • Pääsee eroon ongelmista ja tietää mitä haluaa
 • Vie itse elämäänsä haluamaansa suuntaan, eikä ole vain muiden ohjailtavana
 • Tiedostaa vastuunsa omista valinnoista, jolloin muiden syyttely jää pois
 • Saa toimivat työkalut ja kannustimet henkilökohtaisen muutoksen toteuttamiseen
 • Pääsee hyödyntämään omia voimavarojaan, vahvuuksiaan ja osaamistaan tehokkaammin
 • On tyytyväisempi, energisempi ja innostuneempi niin työssä kuin vapaaajallakin

TYÖANTAJA JA TYÖYHTEISÖ

 • Tavoitteellinen työntekijä kehittää itseään ja koko työyhteisöä
 • Stressiperäiset sairauspoissaolot vähenevät
 • Tyytymättömyys ja turha syyttely eivät haittaa työntekoa
 • Kommunikaatio paranee, tiimityö helpottuu ja ristiriitatilanteet vähenevät
 • Koko työyhteisö voi paremmin ja toimii joustavammin myös muutostilanteissa

Muut valmennukset

Tutustu muihin valmennuksiin

Valmennusta vaikuttavuustakuulla – kysy rohkeasti lisää

Ota yhteyttä