Hyvästä huipuksi -yksilövalmennus

Palvelun kuvaus

Ratkaisukeskeisen ajattelun oppimiseen, menestyksen esteiden poistamiseen ja sisäisten voimavarojen valjastamiseen huipputulosten saavuttamiseksi. Valmennus soveltuu kaikille muutoshalukkaille henkilöille vastuualueesta, organisaatiosta ja toimialasta riippumatta.

Katso videoesittely

Toteutus

Palvelu toteutetaan yksilövalmennuksena ja räätälöidysti. Valmennus sisältää 2-5 henkilökohtaista, yleensä 1-3 tunnin tapaamista valmentajan kanssa.

Valmennus tapahtuu Ajatuslataamon toimitiloissa Imatralla tai tilaajan järjestämissä tiloissa. Palvelun hintaan vaikuttavat valmennustyön vaativuus ja kesto.

Valmennus toimii apuna itsensä kehittämiseksi ja huipputulosten saavuttamiseksi. Valmennuksessa keskitytään valmennettavan oman ajattelun yksityiskohtien hiomiseen henkilökohtaisten keskustelujen sekä monipuolisten harjoitteiden avulla.

Aiheet

NYKYTILANTEEN KARTOITUS – MISSÄ OLEN JA MIKÄ ESTÄÄ LIIKKEELLE LÄHDÖN?

 • Oma luonne, persoona, asenne, uskomukset ja maailmankuva (itsetuntemus)
 • Kehittymistä estävien rajoitteiden ja ongelmien sekä niiden aiheuttajien selvittäminen
 • Tietoisuus ja vastuunotto omista ajatuksista, päätöksistä, käyttäytymisestä ja tuloksista

TAVOITTEIDEN JA OMAN MIELEN HALTUUNOTTO – MITEN VAPAUTTAA KÄSIJARRU?

 • Henkilökohtaisten muutostoiveiden ja -tavoitteiden täsmentäminen
 • Tavoitetilan mahdollistajat ja kannustimet
 • Oman mielen tehokas johtaminen ja ratkaisukeskeinen ajattelu
 • Omien voimavarojen valjastaminen muutoksen tueksi

KEHITTYMINEN KOHTI TAVOITTEITA – MUUTOS HYVÄSTÄ HUIPUKSI

 • Vanhan toimintatavan pois sulkeminen, ongelmasta eroon pääseminen
 • Uuden ajattelu- ja toimintamallien automaattiseksi asettaminen
 • Kehittymisen seuraaminen ja tarvittavien korjausliikkeiden tekeminen
 • Positiivisen tavoitekierteen aikaansaaminen

Hyödyt

Valmennettava pääsee eroon ajattelusta, toimintatavoista ja ongelmista, jotka ovat estäneet häntä kehittymistä huipputasolle tai toteuttamasta muita muutostavoitteitaan.

VALMENNETTAVA ITSE

 • Tiedostaa ja pääsee irti kehittymistä estävistä haittatekijöistä
 • Löytää tehokkaat keinot henkilökohtaisen muutoksen toteuttamiseen
 • Motivoituu hyvästä huipuksi kehittymiseen
 • Saa mitä tavoittelee
 • Pääsee hyödyntämään omia voimavarojaan, vahvuuksiaan ja osaamistaan tehokkaammin
 • On tyytyväisempi, energisempi ja innostuneempi niin työssä kuin omassa elämässään

TYÖANTAJA JA TYÖYHTEISÖ

 • Tavoitteellinen yksilö kehittää itseään ja koko työyhteisöä huippusuorituksiin
 • Huippuosaajat ovat motivoituneita tulosten tekijöitä ja sparraajia
 • Koko työyhteisö voi paremmin ja toimii joustavammin myös muutostilanteissa
 • Kommunikaatio paranee ja tiimityö helpottuu
 • Stressiperäiset sairauspoissaolot vähenevät
 • Yrityksen osaaminen ja kilpailukyky lisääntyvät

Muut valmennukset

Tutustu muihin valmennuksiin

Valmennusta vaikuttavuustakuulla – kysy rohkeasti lisää

Ota yhteyttä