Johda omana itsenäsi -ryhmävalmennus

Palvelun kuvaus

Esimiesasemaan siirtymiseen, yksilöllisen johtamismallin löytämiseen, tulokselliseen kommunikointiin ja toimivaan stressinhallintaan. Valmennus soveltuu tuleville ja uusille esimiehille toimialasta ja organisaatiosta riippumatta.

Katso videoesittely

Toteutus

Palvelu toteutetaan ryhmävalmennuksena räätälöidysti enintään 25 osallistujalle. Valmennus kestää ryhmän tarpeista riippuen 1-4 päivää. Valmennettaville lähetetään tarvittaessa ennakkokyselyt lähtötilanteen selvittämiseksi. Ryhmävalmennusta on mahdollisuus syventää yksilövalmennuksilla.

Valmennus tapahtuu Ajatuslataamon toimitiloissa Imatralla tai tilaajan järjestämissä tiloissa. Palvelun hintaan vaikuttavat valmennustyön vaativuus ja kesto.

Valmennuksessa keskitytään valmennettavien itsetuntemukseen, erilaisuuden ymmärtämiseen, stressitekijöiden poistamiseen sekä oman toiminnan mukauttamiseen tuloksellista esimiestyötä varten.

Aiheet

VALMENNETTAVAN OMA ITSETUNTEMUS

 • Ymmärrys siitä, miten ihmisen mieli toimii ja miten erilaiset maailmankuvat
  rakentuvat
 • Omaan itseensä tutustuminen ja oman maailmankuvan hahmottaminen
 • Tietoisuus ja vastuunotto omista tunteista, käyttäytymisestä ja päätöksistä
 • Oman ajattelun ja toiminnan mukauttaminen esimiesasemaa varten
 • Toimivat keinot stressinhallintaan esimiestehtävissä

VAIKUTTAVA JA TULOKSELLINEN KOMMUNIKOINTI

 • Erilaisten maailmankuvien rakentuminen ja erilaisuuden ymmärtäminen
 • Ratkaisukeskeinen johtaminen
 • Kannustavan ilmapiirin ja yhteishengen luominen
 • Omien viestien paketointi helpoiksi vastaanottaa ja ymmärtää
 • Piiloinformaation ja -tarpeiden tunnistaminen keskustelutilanteissa
 • Esiintymistaito ja rentous esimiestyössä

OMAN ESIMIESMALLIN JA JOHTAMISTYYLIN LÖYTÄMINEN

 • Omien motivaatioiden ja tarpeiden tiedostaminen
 • Omien arvojen mukainen johtamistapa
 • Tavoitteet tai suunta omalle esimiestyölle, minä 2.0.
 • Omien tunteiden, ajatusten ja mielen tehokas johtaminen
 • Ratkaisukeskeisyys omassa esimiestyössä
 • Ihmisten auttaminen ja käsittely muutostilanteissa

Hyödyt

Valmennettavat oppivat hyödyllisiä ajattelumalleja, tuloksellisempaa kommunikointia ja toimivaa stressinhallintaa, joiden avulla esimiesasemassa toimiminen helpottuu. Jokaiselle valmennettavalle löytyy yksilöllinen tapa toimia esimiehenä ja johtaa ihmisiä omana itsenään, ilman muilta matkittuja rooleja.

VALMENNETTAVA ITSE

 • Löytää tavan toimia esimiehenä omana itsenään, ilman stressaavia rooleja
 • Vapautuu epävarmuuksista ja peloista, jolloin itsevarmuus ja rentous lisääntyvät
 • Oppii kommunikoimaan alaistensa kanssa vaikuttavasti ja tuloksellisesti
 • Omaksuu näkemyksen omasta vastuusta ja tekemisestä, muiden syyttely jää pois
 • Oppii ajattelemaan ratkaisukeskeisesti, jolloin päätöksenteko helpottuu
 • Pystyy rakentamaan mitattavia tavoitteita niin itselleen kuin tiimilleenkin, jolloin työn mielekkyys ja merkityksellisyys kasvavat
 • Saa käyttöönsä uusia ajattelu- ja toimintamalleja oman elämänsä rakentamiseksi haluamaansa suuntaan

TYÖANTAJA JA TYÖYHTEISÖ

 • Huonot esimiestavat ja tottumukset eivät monistu, toiminta päivittyy ja uudistuu
 • Esimiehen rentous, luonnollisuus ja jämäkkyys heijastuvat positiivisesti työyhteisöön
 • Työnteko helpottuu sekä aikaa ja rahaa säästyy
 • Luova ja itsevarma esimies saa enemmän aikaan ja työn tehokkuus kasvaa
 • Onnistuneen kommunikoinnin myötä yhteistyö ja tiimihenki paranevat
 • Motivoitunut esimies pystyy jatkossa valmentamaan itseään sekä muita työssään

Muut valmennukset

Tutustu muihin valmennuksiin

Valmennusta vaikuttavuustakuulla – kysy rohkeasti lisää

Ota yhteyttä