Muutos -valmennus

Mitä hyötyä?

Tämä valmennus nopeuttaa ja helpottaa muutosprojektien läpivientiä ja auttaa optimoimaan osallistujien henkistä suorituskykyä muutoksia kohdattaessa.

Automaattisen muutosvastarinnan, pelkojen ja epävarmuuden sijaan osallistujan kykenevät paremmin valitsemaan itse oman suhtautumisensa ja sen seurauksena omat tunnetilansa kulloinkin käsillä olevassa tilanteessa.

Tämä valmennus tarjoaa henkistä hyvinvointia ja kukoistusta jatkuvan muutosvyöryn keskelle. Osallistujat saavat mukaansa hyvin käytännönläheistä osaamista muutostilanteissa hyödynnettäväksi.

 

“Matti toimi valmentajanamme yhdessä yhtiömme historian suurimmista muutoksista, joka koski koko henkilökuntaamme. Vaikutuimme Matin kyvystä avata uusia ajattelutapoja ja taidosta keskustella kunkin tiimin kanssa tiimin omista lähtökohdista käsin. Valmentajana Matti rakensi luottamusta, jonka pohjalta meidän on ollut hyvä jatkaa uudessa organisaatiossamme.”

– Ari Saukkonen toimitusjohtaja, Imatran Seudun Sähkö Oy

 

“Matti haastoi havainnollistavien esimerkkien sekä hauskan ja persoonallisen tyylinsä kautta isomman yrittäjäporukan pohtimaan omaa suhtautumistaan ihmisten ajatteluun. Maailma muuttuu ympärillä, siihen emme voi vaikuttaa. Jokainen suhtautuu muutokseen eri tavalla, siihen voimme. Ehkä seuraavan muutoksen hetkellä oman mielensä asettelu muutoksen ympärille on vähän helpompaa. Hyviä vinkkejä ja loistava esitys!”

– Matti Iivarinen liiketoimintajohtaja, Maestro

Mistä on kyse?

Muutosnopeus on kiihtynyt ja kiihtyminen sen kuin jatkuu. Meillä on ongelma, nimittäin aivomme. Luolamiesaivomme eivät osaa itsenäisesti kehittyä niin nopeasti kuin nyt olisi tarpeen. Reagoimme asioihin tunnetasolla alkukantaisesti ja muutos aiheuttaa monille epävarmuutta ja pelkoa, joka heijastuu työkykyyn pahoinvointina ja sairauspoissaoloina.

Reagoimme muutoksiin alkukantaisesti, koska evoluutio on suosinut nopeaa reagointia. Silloin hyvän päätöksen tekeminen jäi nopean päätöksenjalkoihin. Usein nämä automaattireaktiomme keskittyvät välittömiin pelkoihin ja uhkiin. Nopeus pelasti henkiä.

Nykyisessä työympäristössä meillä ei pitäisi enää olla niin kiire. Selviämme hengissä vaikka keskittyisimme jatkossa muutoksen hetkellä muutoksen todellisten seuraamusten arviointiin, laadukkaaseen päätöksentekoon ja oman suhtautumisemme valintaan.

Kun ymmärretään muutoksen luonne ja olemus, sekä omien tapojen ja ajattelutapojen merkitys, on omaa suhtautumista helpompi kehittää rakentavampaan suuntaan.

Varmista sinäkin, että tiimisi ajattelutavat ja asenteet päivittyvät tukemaan menestystä muutoksen keskellä.

 

“Matin valmennuksessa oppii ensihämmennyksen jälkeen ymmärtämään ajatustavan merkityksen oman hyvinvoinnin kannalta, mukaan lukien asioiden prosessointia ja jäsentelyä. Valmennuksen aikana syntyy oivalluksia, kuinka minä itse olen vastuussa ja vaikutan mm. omaan hyvinvointiini. Eräskin osallistuja totesi valmennuksen jälkeen: “Stressiä ei ole, on vain asioita, jotka tulee hoitaa”. Valmentajana Matilla on taito saada ymmärtämään miksi toimimme, kuten toimimme ja miten omaan toimintaan sekä ajattelutapaan voi vaikuttaa.”

– Aimo Kettunen henkilöstöjohtaja, Stora Enso Oyj, Imatran tehtaat

Miten?

Voit valita kahdesta vaihtoehdosta:

  1. 2 tunnin mittainen vaikuttava, innostava ja viihdyttävä puhujakeikka muutoksesta – ja ennen kaikkea siitä, miten siihen voi suhtautua rakentavammin.  Kestoa voidaan tarvittaessa muokata. Puhujakeikan hinta on 1450 euroa (+alv).
  2. Räätälöity muutosprojekti.  Ehkä tiedossasi on jo tulevia muutoksia tai haluat tiimillesi yleisellä tasolla enemmän eväitä muutosten kohtaamiseen ja oman hyvinvoinnin lisäämiseen. Sinun tarpeidesi pohjalta suunniteltu kokonaisuus, jonka jälkeen käsissäsi on omilla aivoillaan ajatteleva, muutoksiin suhtautumisensa itse valitseva huipputiimi.

Ajatuslataamon kotikenttä on Etelä-Karjala ja operoimme valmentamassa ympäri Suomea.

 

 

 

 

Mitä muuta

Valmennuksen jälkeen osallistujat pystyvät suhtautumaan muutoksiin analyyttisemmin ja järkevästi, automaattisten tunnereaktioiden sijaan. Osallistujan pystyvät paremmin hyppäämään kuskin paikalle oman mielensä ohjaamisessa takapenkillä istumisen sijaan. Toiminta kiireen ja paineen alla helpottuu ja tuottavuus lisääntyy.

Valmennus antaa eväitä osallistujille henkilökohtaisten muutosten läpivientiin ja omien tapojen muuttamiseen, kuten myös organisaatiotason muutosten toteuttamiseen.

 

“Matti oli yrityksemme organisaatiomuutoksen yhteydessä herättelemässä ajatuksia sen suhteen, miten muutokseen voi suhtautua hyödyllisemmin. Koulutukseen osallistujien antaman henkilöstöpalautteen perusteella koulutus oli toimiva täsmäisku juuri niihin aiheisiin, joihin apua lähdettiin hakemaan. Koulutus oli lennokkaan tarinankerronnan ansiosta mukaansatempaava, kuitenkaan punaista lankaa kadottamatta.”

– Ilkka Uitti johtaja, toimitusketjun hallinta, Ovako Imatra Oy Ab

 

Rakentavampi suhtautuminen työympäristön muutoksiin parantaa tuottavuutta, kasvattaa muutosten onnistumistodennäköisyyttä, vähentää ristiriitoja sekä lisää yhteishenkeä. Jaksamimen ja hyvinvointi lisääntyvät ja sairauspoisssaolot vähenevät. Tämä valmennus maksaa nopeasti itsensä takaisin.

Jos kiinnostuksen siemen alkoi itää, ota tästä koppi ja täytä heti yhteydenottolomake.

 

Muut valmennukset

Tutustu muihin valmennuksiin

Innostavaa ja ratkaisukeskeistä valmennusta!

Ota yhteyttä