Tiimidynamiikka -valmennus

Mitä hyötyä?

Tämä valmennus parantaa tiimisi tuottavuutta ja tehokkuutta. Yhdessä toimiminen helpottuu, kun osallistujat sisäistävät toimivan tiimin rakennuspalikat ja oman roolinsa osana tiimiä.

Valmennuksen jälkeen osallistujien on helpompi ymmärtää ihmisten välistä erilaisuutta sekä omia ja toistensa tarpeita.

Ristiriidat tiimin sisällä ja sidosryhmien suuntaan vähenevät.

Kommunikointi, konfliktien käsittely ja keskinäisen luottamus paranevat. Tiimi toimii jatkossa paremmin myös kiireen, stressin ja paineen alla.

 

”Halusimme saada johtoryhmän jäsenille ymmärrystä sekä itsestään että toisistaan siten, että työskentelymme voisi olla jatkossa yhä tuloksellisempaa. Sen sijaan, että ihmisten erilaisuus johtaisi kaikkien osapuolten voimavaroja kuluttaviin tilanteisiin, uskomme että lisäämällä ymmärrystä toinen toistemme erilaisuudesta ryhmällä on entistä paremmat edellytykset tulokselliseen ja tiiviiseen yhteistyöhön. 

Valmennus vastasi erinomaisesti sille asetettuihin tavoitteisiin. 

Matilla on kyky kertoa asiat ymmärrettävällä ja konkreettisella tavalla. Lisäksi hänellä on kyky luoda ilmapiiri, joka mahdollistaa myös kriittisen itsetutkiskelun ilman turhaa ryppyotsaisuutta. Voimme lämpimästi suositella Matin valmennuksia muillekin työyhteisöille vuorovaikutuksen ja sujuvan yhteistyön lisäämiseksi.”

– Kaisa Heino, apulaiskaupunginjohtaja, varatuomari, Imatran kaupunki

 

Mistä on kyse?

Organisaation muutos lähtee aina yksilöistä, sisältäpäin. Meitä jokaista ohjaa meidän oma kokemuksemme maailmasta, omat arvomme, uskomusjärjestelmämme ja tarpeemme. Siksi ryhmädynamiikkaa mietittäessä on hyvä huomioida erilaisten ihmisten erilaiset erilaiset tarpeet, heidän omista itsekkäistä lähtökohdistaan.

Toimiva tiimi koostuu aina yksilöistä. Siksi on tärkeää huomioida yksilöllinen erilaisuus ja kunkin tiimin jäsenen henkilökohtaiset tarpeet ja tavoitteet. Yksilöiden tavoitteet eivät aina kohtaa tiimin tavoitteiden kanssa. Lisäksi erilaisuus saattaa aiheuttaa ongelmia henkilökemioissa ja synnyttää muita ristiriitoja.

Valmennus auttaa ymmärtämään ihmisten luontaista erilaisuutta ja oman toiminnan ja kommunikoinnin  mahdollisia sokeita pisteitä hyvin konkreettisilla tavoilla. Samalla osallistujien itsetuntemus lisääntyy merkittävästi.

Valmennus lisää tiimin sisäistä luottamusta ja psykologista turvallisuuden tunnetta. Hankalistakin asioista tulee helpompia käsitellä, ristiriidat vähenevät ja mahdollisten konfliktien ratkaisuun saadaan toimivat välineet.

Osallistujat sisäistävät toimivan tiimin rakennuspalikat, eli se mitä elementtejä pitää olla, jotta koossa on voittava joukkue. Valmennuksen aikana mahdollista aiemmista ristiriidoista kummunnut pahoinvointi vähenee, yhteishenki paranee ja osallistujat oppivat selkeämmin näkemään oman roolinsa tiimihenkeen vaikuttajina.

 

“Hirveää vittuilua tuli vähän väliä… hehehee!

Alun perin tavattiin, kun halusin oppia tuntemaan itseäni ja kehittää omaa johtamistani. Kun näihin saatiin vastauksia omalla kohdalla niin innostuin sen verran paljon, että halusin ostaa osalle henkilökuntaakin samanlaisen setin.

Opin ymmärtämään paremmin työntekijöiden käytöstä. Jatkossa tullaan käyttämään valmennuksen tuloksia niin, että voidaan tehdä uusista asioista ja muutosten läpiviennistä työntekijöille helpompia. Ja tullaan panostamaan työtehtävien roolituksessa kunkin työntekijän omiin motiiveihin.

Matin tyyli on rento ja sopivasti huumorilla sävytetty. Ulosanti on hyvä ja Matti osaa muotoilla asiat niin, että uudet asiat on helppo ymmärtää ja sanamuodot on sellaisia, että ikävistä, kriittisistä ja hankalistakin asioista oli mukava keskustella.

Plussaa Matille vielä siitä, korjasi autonpesukoneenkin lähtiessään!”

Tuomo Asikainen, kauppias, Teboil Simpele

 

Miten?

Voit valita kahdesta vaihtoehdosta:

  1. 2 tunnin mittainen vaikuttava, innostava ja viihdyttävä puhujakeikka toimivan tiimin rakennuspalikoista. Session aikana selviää mitä pitää olla ja tapahtua, jotta erilaisin tavoittein liikkeellä olevista yksilöistä hitsautuu voittajajoukkue. Kestoa voidaan tarvittaessa muokata. Puhujakeikan hinta on 1450 euroa (+alv).
  2. Räätälöity tiimidynamiikan kehittämisprojekti.

Sinun tarpeidesi pohjalta suunniteltu kokonaisuus, jonka jälkeen käsissäsi on voittajajoukkue. Lisää itsetuntemusta ja syvällistä ymmärrystä ihmismielen toiminnasta, erilaisuudesta ja sen hyödyntämisestä, toisten kunnioituksesta ja arvostamisesta, kommunikoinnista, tavoitteista ja sitoutumisesta sekä luottamuksesta.

Ajatuslataamon kotikenttä on Etelä-Karjala ja kierrämme valmentamassa ympäri Suomea.

Mitä muuta

Valmennus sopii vasta perusteilla oleville tiimeille ja jo pidempään yhdessä toimineille ryhmille.

Valmennuksiin osallistuvien ryhmien lähtötilanteet vaihtelevat suuresti. Joillain ryhmillä on selkeitä haasteita toiminnassaan, toiset taas haluavat varmistaa hyvän yhteishengen, toisten huomioimisen sekä arvostuksen ja kunnioittamisen jatkuvan myös tulevaisuudessa.

 

“Koko toimihenkilöstömme osallistui Matin suunnittelemaan koulutuskokonaisuuteen.

Projektin tulokset olivat halutunlaisia, ja porukka oli oikein tyytyväinen koulutuksen antiin.”

– Heikki Hyry toimitusjohtaja, Evälahti Uusimaa Oy

 

Minkälaisia tarpeita sinun tiimilläsi on?

Jos sait sellaisen etiäisen, että tästähän saattaisi olla hyötyä, täytä heti yhteydenottolomake tai soita!

Tavataan ja tutustutaan, kartoitetaan tiimisi tarpeet, suunnitellaan sopiva kokonaisuus ja hoidetaan homma kuntoon.

Muut valmennukset

Tutustu muihin valmennuksiin

Innostavaa ja ratkaisukeskeistä valmennusta!

Ota yhteyttä